Пятница, 15.12.2017, 03:52
ТалышИнфо - новости, политика, аналитика
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Талышский форум » Tolishi edebiyyot - Талышская литература - Talysh Literature » Стихи Ханлара Пирани (Голос души)
Стихи Ханлара Пирани
AfshinДата: Понедельник, 15.02.2010, 23:02 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Moamo ba ruje.

Ilahi chimi yazij gatije,
Minij bi dinyo xalxij kardije,
Minij bi dinyo gonagij koje
Chi umri migdarij nihotije.

Dinyo havom bashta saym havase
Chimi djigaron sifta nafase,
Imru chimi moamo ba ruje,
Imru bami noa nomi ruje.

Chimi Pi-moam ba Ilahi shukurin,
Dinyo chi ruji an baxtavarin.
Ba chavon hamma arzun barasem!
Bimada avon umudvarin.

Khanlar Pirani

Добавлено (14.02.2010, 01:11)
---------------------------------------------
Tolishi millat, Toja Soron Mubarak!

Chokna poza livon chi gichono egindan
Soron ba i yadi dumo chama umro paredan,
Ba an, kena soron i yadi dagish kardan
Insoni hayotada toja sayfa okardan.

Fikronada kinon hest bu yod bikan,
Ishta dili saglam, saf, tamiz bikan.
Ba i yadi “Toja Soron Mubarak” botan,
Ishta dili pyay ba ha yadi arzu botan.

Hay Tolishin Toja Soron Mubarak!
Dardmon veye bikamon avoni saf-churuk
Ishta dilada bigatamon avoni ba nyat,
Ilahi bimasi, bika avoni hagigat.

Arzum karda bashta xalxi Toja Sorada,
Xido bibu komak bama chama konada,
Ilahi bika baron mahf chama ronada.
Giryati bayshtovni ba Tolishi zonada.

Xayalme hest, Xido bika ay hagigat,
Ve vadjibe Tolishon, bidan bimi diggat.
Millat, ishta nomi bot, xadjalati magat,
Bibamon ba Tolishi daimi sadagat.

Khanlar Pirani

Добавлено (14.02.2010, 01:15)
---------------------------------------------
Shanizh, shohratizh chi Tolishon!

Lik de Yardimli – Tolishi bandon,
Chi Masalli saf, sarina honyon,
Ostoro rechin, limona boghon,
Lonkoni ghadimi vilayaton,
Hashtarxanbazar chay ba pesht Salyon,
Yan Bilasuvar – chamanin Mighon,
Chi Xido doya neymatizh Tolishon,
Ti shanizh, shohratizh chi Tolishon.

Khanlar Pirani

Добавлено (14.02.2010, 14:23)
---------------------------------------------
Allah Tala amanij millatje xalx korda,
Cannat osha diyarada ruzgarij doya,
Mugaddast tolishi zvoni sahibij karda.
Ki chi Ilahi im baxshi inkare karda,
Tolishi hote bashta xacalate zinda
Chi Xido vada yola ginoye pegatda.

Khanlar Pirani

Добавлено (14.02.2010, 14:33)
---------------------------------------------
Ina!

Ina! Chijura najib yan inja nome,
Ina bo evladi an neza adame.

Ilahi chi rechina nomzhe doya bati,
Chijura yarashmishe ba ghalbi bashti.

Yan ve ba yola sabri sahib kazhe ti,
Chimi nodona kon ba guzasht ashizh ti.

Gofeyada ch hano okorda chashon,
Iminji ti adayzh bami dinyo rushnon.

Xaligi bati doya ghuvva adayj hama,
Chama yol be ro de sina shiti bama.

Shavoni be han akashizh de ba mashta,
Korpa dordonim ba zamin tine kashta.

Chimi chi dinyo iminji sixanizh ba,
Ruhi boghada Ina mahabbatizh ba.

De ishti shina laylayyon ba han ashim,
Ishti doghma alamo ilham akashim.

Ti chijura tovin, chijura najibizh,
Bami zivon omuta yeghana kasizh.

Dinyomon ve yole, ishti karda makan,
Chi Xido behishte chimi doghma Vatan.

Mi glay honi ovim tinizh chimi chashma.
Chi Tolishi xolcham tinizh chimi pashma.

Chi Ina zahmati bedanizhe ghiymat,
Chaysa ve ba ucuze chi dinyo davlat.

Pyedabu shah biban banovnezhon lap taj,
Uzhanan babezhon bashta Ina mohtaj.

Dagishi bibu ahfal, bidazho badan,
Ina, Ina hote murajiyat bakan.

Nav mangi novne mini ishta tonada,
Sifta im dinyo his kome ishti jonada.

Chimi damaronada xunizh ba Ina,
Ch dinyo dimada Ilahizh ba Ina.

Allah Tala vardizhe mi ba jon tiku,
Xanlarim, yola gharzadam Ina tiku.

Khan Pirani

Добавлено (14.02.2010, 14:37)
---------------------------------------------
Zulfigar!
Xıdo vədə bıbi vəkil çəmə.

Zulfigar, boçi ogəte əmə,
Zhıgo rə dəgiş kay dınyo çəmə?

Iblisi kazhe nez ıştı əcəl,
Vəyaxud Xıdo tı zınəy ve bəmə?

Tolışi xəlgi dardonızh veye,
Tarıxi gatızhe divan boyəmə.

Iştı ım dınyo dəgiş kay bə peşt,
Rohət rüzgarmon nıvinde əmə.

Bə Saveti ki umud əgətizh,
Həgigi simazh nuşozh doy bəmə.

Tolışi dınyo kazhone viran,
Mənəvi yoxsul kazhone əmə.

Vəşyə tırkon nıştin Tolışisə,
Bə Tolışimon kazhone tamə.

Bear – bear vəşyon madin soyb,
Bə mədənyəti, tarıxi çəmə.

Çiçmon hestbe pegətzhone boştə,
Mandimon kusuri millət əmə.

Xəlxzhon kay utanmiş bəştə nomi,
Mandimon de syo dimyəti əmə.

Xainon ben çı iblisi nokə,
Kazhone mırdol Tolışi sima.

Boştə şəxsi ruzi rohətyəti,
Həvatzhone ğıryət, namus həmə.

Ayıre Tolış vızhnyə balonku,
Hicranədə, turmədəmon əmə.

Tolış mardə ni nimcone huzhe,
Zəhirmor kazhone həyat çəmə.

Zulfigar, ruhı Xıdo dınyoadəy,
Həyacanizh bı vəziyəti çəmə.

Har vaxt hozzızh xəlgi ğulloğədə,
Xıdo vədə bıbi vəkil çəmə.

Xıdoku bıpi ğuvvə, iradə,
Bo beəskigə ruzgari çəmə.

Yən zhıgo dux bıpi tolışonro,
Azadə ro rost bıbəmon həmə.

Zulfigar, ıştı merdə həyotı,
Ibrəte bo cıvononro çəmə.

Piranyən pyedə, Vətənmon şıkast,
Hiç vaxt nıvindın, balonmon çəmə.

Khan Pirani

Добавлено (15.02.2010, 23:02)
---------------------------------------------
Con Qənimət!

Boğon vılij tı, ya bandon reyhan,
Ey alə çaşə, Tolışi ceyran?
Şairı kardə bə hüsni heyran,
Hay kinə Qənimət, con Qənimət,
Kıştıje mı tınədəki qamət.

Boy beşəmon bə Tolışi kəfşən,
Bınəvəmon doğmə məkani şən,
Hiç vaxti nıbu dılmon pərişan,
Hay kinə Qənimət, con Qənimət,
Kıştıje mı tınədəki qamət.

Har vaxti qətdəm botıro sorağ,
Çımı hestyəti boy bıdə marağ,
Bıbi çı ruhi syo boği çırağ,
Hay kinə Qənimət, con Qənimət,
Kıştıje mı tınədəki qamət.

Çı dyəro sıredən çəy syo çaşon,
Bəmı şinin çəy telə sıxanon,
Tı iqlə Həşij çı umri rujon,
Hay kinə Qənimət, con Qənimət,
Kıştıje mı tınədəki qamət.

Leyli dastanıj tam zınə bəbəy,
Ğəysi çı səhra məcnüni nəkəy,
Mınədə cındoyəti tı vacüd kay,
Hay kinə Qənimət, con Qənimət,
Kıştıje mı tınədəki qamət.

Dılım qətəje sevda otəşi,
Nibəbəm si bənə tıku Həşi,
Boy nazi bıstan çı dıli təhşi,
Hay kinə Qənimət, con Qənimət,
Kıştıje mı tınədəki qamət.

Aprel 2009s.
Khanlar pirani.


Chı bəshəri glay gisme ğadimi Tolısh,
Kaspi, Kədusi, Mədo bə nomı Tolısh,
Herədot əgəti ıshtı nomi Tolısh.
Bə əzhdadon tarıxi sadig bıbəmon,
Tolısh hanədəy, milləti rost bıkəmon.
Khan Pirani
 
azik_talisДата: Вторник, 16.02.2010, 23:07 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
xido besti qelemi zu budo
 
AfshinДата: Суббота, 20.02.2010, 16:52 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
*****
Һар гләj нәфәсмон чәмә умриj ашмардедә,
Хыдо зынә шәхси нәфәс азаде бедә,
Фани ҹаһани мылки сәрмаjә – умыре,
Дәрк кардә кәсон нәфәс гоне дәғәрәдә.
Маj-09с
*****
Чымы, ышты бә нав шәв де ружи hестебин,
Фани дынjо бә нав астовон гардедәбин,
Итинакә, гәми бә зәмни астә бынә,
Вахтики ымрон чы нигари сjо чашонбин.
Иjун-09с
*****
Толыши кәлимә дынjо Ханим,
Дынjо гләj гисмим, аjры ҹаhаним,
Бә Вәтәни, милләти пәрвәрим,
Пирани мәмләкәти бағбаним.
Иjун-09с
*****
Jа Раб, Ты коным сәрыште, мы hо чич быкәм?
Пашма, гасабым Ты рыште, мы hо чич быкәм?
Һар чоки jан бәди ки, мы бәкардем ваҹуд
Ты чымы сәдә нывыште, мы hо чич быкәм?
Иjун-09с
*****
Авон ки моhите фазл jан әдәб бен,
Eлми кjәшф дарәдә шәми асhәб бен,
Сjо шәви роно бә ишығ бенышен,
Әhфсанәжон hотжоне дәрhал ғәjб бен.
Иjун-09с
*****
Һич зәмон чымы дыли елм мәhрум бәни,
Каме мандә бә сирри ки мәлум бәни,
Чылы се соре фикир кардәм шәв бә руж,
Мәлум бе ки бамы hичи мәлум бәни.
Иjун-09с
*****
Баjшт! Пемашом чы ҹаhани ғәми гузаран,
Бынышт, дәми дәвон де шадмани гузаран,
Әгәр чы зәмонә тәбәдә вәфа бәбәj,
Онәгәти тыни бы дынjоро нигаран.
Иjун-09с
*****
Әфсус ки ҹывонәти китоб там hандә бе,
Jан hәjоти тожә баhар бә зинә мандә бе,
Ә шоjа кижә ки номыж ҹоhиләти бе,
Ныбе зне кенә омәj, бә ро дәғандә бе.
Иjул-09с
*****
Бе чымы рози талейм бәнә ғәләми новындә,
Чоки де бәди талейм чымы номикуй кордедә,
Зинә бе мыжон, ымру бәнә зинә – бе мы, бе ты,
Маштә, де чы hоjjати мыни бә дәвар бардедә?
Сентjабр-09с.
*****
Эй, кjаш ки сакитjәти вырәж бәбәй,
Jа чы дырозә рой охеж бәбәй,
Кjаш, дынjо әввәли бә пешт, зәмни дыла
Умуд бәнә чәмәни бешәж бәбәй.
Сентjабр-09с.
*****
Руже ки гузәште hест, бәштә jод мәвә,
Маштә ки hәлә обә ни, фәрjад мәбә,
Бә зинә де маштә ружон умуд мабаст,
Хошбәхт ымру быби, умри бә бад мәдә.
Сентjабр-09с.

Khan Pirani


Chı bəshəri glay gisme ğadimi Tolısh,
Kaspi, Kədusi, Mədo bə nomı Tolısh,
Herədot əgəti ıshtı nomi Tolısh.
Bə əzhdadon tarıxi sadig bıbəmon,
Tolısh hanədəy, milləti rost bıkəmon.
Khan Pirani
 
boliДата: Суббота, 20.02.2010, 20:22 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Ve sagbi! smile
 
AfshinДата: Вторник, 23.02.2010, 22:54 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
ИНӘ ДЫВО

Шәhәрисә шәви ғаранлығе ешә,
Шәhәр hәммә зылмотәдә бә hане шә.
Иглә ты, чашонәдә арс, гәдә-гәдә,
Ныможиж hотедә, чы шәми рушнәдә.
Вахт шедә, уфугисә шәфаг әjштедә,
Ты исә hәлә гунутиж сыхан кардә,
«Бәдә сакитәтjәдә jол быбун балон,
Хыдо роj, тәрикәти пәjдо каj бызнон.»
Ты дывож hотедә, Хыдо ку пjедә, hәм
Бәд нәзәрику хилас, бу балонро рәhм,
Ты диггәты еғанде hытә баләсә,
Ужәнән чашон арс еше бә димисә.
Ымhа, hәни hәшjән вошне ыштә шуан,
Jән гемыжи дәсjуjәj ыштә бә тәпон сан,
Инә, сакит-сакити де тарси hоте,
«Еj Пәрвәрдигjарә, ве сағ быбу бә Ты!!!»

Иjул-09с.
Khanlar Pirani

Добавлено (23.02.2010, 22:54)
---------------------------------------------
Талыш - Талвия!

Озерами и горными вершинами,
Полна страна от Савалана до Куры,
Чудными лимонами, мандаринами,
Полями строгих кустов чая и хурмы.
Поражают каштанолистные дубы,
Что тянутся все выше и выше к небу,
Насыщают воздух кислородом, дабы,
Слившись с природой, отдохнули души.
Дано ли знать ангелу небесному,
Что детей своих по нации Талыши,
Зачем же все таки Всевышний бережет,
Во вражеском плену святую Талвию?
Из оккупации спасет и возродит.
Из унижений и нацистского пепла,
Словно Феникс воскреснет Талыш -Талвия!

Август-09г.
Хан Пирани


Chı bəshəri glay gisme ğadimi Tolısh,
Kaspi, Kədusi, Mədo bə nomı Tolısh,
Herədot əgəti ıshtı nomi Tolısh.
Bə əzhdadon tarıxi sadig bıbəmon,
Tolısh hanədəy, milləti rost bıkəmon.
Khan Pirani
 
GavidanДата: Среда, 24.02.2010, 20:23 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
ТОЛЫШИ БАНДОН!

Бы ҹаhанәдә нибәнәжон пәjдо каj вырә,
Быманды де Толыши бандон бә и сырә,
Бо hар дарди бәнежон jо пәjдо каj чарә,
Речине, зәнгине, мугәддәсте ым вырә,
Жыго бызын ки чы Хыдо беhиште ымрә.

Һәзрәти Одәмжон бә jоде чәмә бандон,
Ыми тәстығин кардә чымрәj Амбурә дон,
Дышменоныж тарсовнjәже Толыши мәjдон,
Зәфәри бадә ростжон ка Толыши мердон,
Дылоныж бәнд кардә чы бандон hони чашмон.

Кызjурди, Комуркеj, Буравәр jан Пештәсәр,
Гәтане Толыши хәлги тарыхи әсәр,
Каспиjон, Кәдусjон, Пәпәки де Сәфәвjон,
Jожоне тәшкил ка дастә бә дастә ләшкәр,
Шмәне ва бә ҹон, бә hунәр Толыши әскәр.

Толыши бандон дыле Улясы, Гиглjәбанд,
Конҹо әзәло мәскун бән Гиркани вишон,
Бә Ханбулағи ове доjдә Бәкусығбанд,
Jо речәдә бардән jарыш ҹур бә ҹур кижон,
Конул hеjране бедә бә чымрәj мәнзәрон.

Чадыр-чадыр ғәдимо боjон рост ка бандон,
Әтрафонон мығон, оjлағ дузон ка бандон,
Бо Толыши милләти гләj гуhшан ка бандон,
Толыши руhи тәбии галәжон бандон,
Чәнә hестjон – әнәдән Толыш бәжjе бандон.

Бә дышменон чәвон хуни пебәшовнемон,
Толыши дынjо озод-сәрбәст бәкардемон,
Де Илаhи гәтә мысылмончjәти бәшемон,
Толыши хәлги hукумәти бәдутемон,
Толышjати бы дынjо нумаиш бәкамон!

Маj – иjун 2009с.
Khanlar Pirani


Ve navaym mi im girda Zamin,
Cur ba cur millat xalx korda Ilahi.
Nimasame dogma zvonisa shin,
Bikam tini, tolisha bo, amin.
Khanlar Pirani
 
AfshinДата: Пятница, 05.03.2010, 22:35 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
De Hashti Marti Idi!

Nana, Ina, Hova, Pavandi,
Tabrik de Hashti Marti Idi!
Ilahi bıbu shımaku rozi,
Shma ruzgyari bıka be dardi!

Khanlar Pirani


Chı bəshəri glay gisme ğadimi Tolısh,
Kaspi, Kədusi, Mədo bə nomı Tolısh,
Herədot əgəti ıshtı nomi Tolısh.
Bə əzhdadon tarıxi sadig bıbəmon,
Tolısh hanədəy, milləti rost bıkəmon.
Khan Pirani
 
GavidanДата: Среда, 17.03.2010, 20:47 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Н О В Р У З!

Новруз! Ты чы əвəсори, баhари таҹиж,
Чы чырағи сjо зылмотисə каша зəфəриж.

Ым дынjо гардедə де Хыдо кəшə даjрə,
Ты чы hар тожə даjрə иминҹи рузгjариж.

Ыштыку бə пешт ружон шəвонсə былындин,
Ты, Хыдо бə тəбиjəти доə тожə ҹониж.

Ироныжə хəлгон jолə аjлə дынjоəдə,
Ты меhрибанəти ишығи доjə маjакиж.

Чы Зəрдушти jəн шаh Ҹəмшиди jадигариж,
Ты, Jол Толыши миллəти тарыхи ризиж.

Ироныжə хəлгон алəми əбəди даjəғиж,
Ты чы бəшəри баjрамон jолə баjрамиж.

Новруз! Ты чы hар Одəми тожə умудиж,
Пирани хəлги руhəдə вəшə отəшиж!

Мart - 2009s.
Khan Pirani.


Ve navaym mi im girda Zamin,
Cur ba cur millat xalx korda Ilahi.
Nimasame dogma zvonisa shin,
Bikam tini, tolisha bo, amin.
Khanlar Pirani
 
AfshinДата: Понедельник, 29.03.2010, 22:21 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Bahari fəsıl!

Dəryon azadin bedə şəxtə qəfəso,
Bə har tərəf yaymiş bedə ovi sədo,
Bə Kaspi Tolışi bandon ove doydə,
Syo zəminon bə havzə çəmən oqardə.

Obedən baharədə vılon, çiçəyon,
Çı ğəribo oqardən telli kırınqon,
Bılındyo handedən reçinə bılbılon,
Hanu bə con omedən ğəmqinə vişon.

Şmə ikərə dyəkən bə çımı məkani,
Bahar çı omedə bə çımı Vətəni,
Dyəkən əvıj hənyən bə con vaje həşi,
Əvəsor çı yaraşmişe bə Tolışi!

Aprel 2009s.
Khan pirani.


Chı bəshəri glay gisme ğadimi Tolısh,
Kaspi, Kədusi, Mədo bə nomı Tolısh,
Herədot əgəti ıshtı nomi Tolısh.
Bə əzhdadon tarıxi sadig bıbəmon,
Tolısh hanədəy, milləti rost bıkəmon.
Khan Pirani


Сообщение отредактировал Afshin - Понедельник, 29.03.2010, 22:24
 
GavidanДата: Вторник, 20.04.2010, 23:21 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Бы шәвәдә!

Бы шәвәдә бәбем ғәндил
Ышты шәфғә дастонәдә…
Марышт, нәфәс мәстән, емәгын
Бы сығынә лынгәjнәдә.

Быбард мыни де итjоти
Имарәти дыләтоно,
Бәдә де hәвулҹонjәти
Чәмә дылон быларзоно.

Ышты дастон кәпонәдә
Бәвәшем бәнә курушнә
Бәбем рушнә әловәдә
Ты мәгәм дылым нывошнә?

апрел-2010с.
Ханлар Пирани


Ve navaym mi im girda Zamin,
Cur ba cur millat xalx korda Ilahi.
Nimasame dogma zvonisa shin,
Bikam tini, tolisha bo, amin.
Khanlar Pirani
 
AfshinДата: Вторник, 04.01.2011, 00:48 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Əli Nasir. Ey xalqımın taleyini nərdə qоyub zər atanlar

Ey xalqımın taleyini nərdə qоyub zər atanlar,
Alimimə, şairimə casus deyib qara yaxan, şəratanlar,
Ey günəşi söndürməkçün оvuc-оvuc qar atanlar,
Ey iblisə biət edən, imansızlar, şarlatanlar.

Çоx görmüşük necə оlub tiranların aqibəti,
Həqiqətin güzgüsünü qıranların aqibəti,
Qan üstündə sarayların quranların aqibəti,
Bayquş оlur sizdən sоnra viranların aqibəti.

Mən talışam, qоca Talış, tarixlərin yоrğunuyam,
Mən Zərdüştün yadigarı Avestamın sоrğunuyam,
Öz yurdumun, öz xalqımın, öz dilimin vurğunuyam.
Bu haqsızlıq dünyasının mən hələlik durğunuyam.

Ey özünü diri sanan zavallılar, ölü canlar,
Kürsüləri zəbt eləyən iqtidarlar, hökmüranlar,
Qəlbi qara, gözləri kоr, beyni qanlar,
Külliyatın, kainatın Tanrısını unudanlar.

Məni talış О yaratmış, mən özümü yaratmadım,
Əzəl gündən heç kimsənin çırağını qaraltmadım,
Sоxularaq heç kimsənin vətənini daraltmadım,
Yurdunu iki bölərək bağçasını saraltmadım.

Dəhşətli bir cəhənnəmlik gör qazırsız özünüzə,
Əməliniz köz-köz оlub batacaqdır gözünüzə,
Bu gününüz kabus kimi düşəcəkdir izinizə,
Çırpacaqsız başınıza, döyəcəksiz dizinizə.
___________________________________________

Әли Насыр, ә милләт ки чики талеj ноjдән бә тас!

Әли Насыр, ә милләт ки чики талеj ноjдән бә тас,
Jа әсире, jа ифлиҹе, jа әфәле – мандә бә тарс.
Жәго милләти фәалиjәт тарыхәдә омдә тәрс,
Конҹо беhәрәкәтәтиjе – hәjот шедә беhәвәс.

Умыр, hәм бо шәхси, hәм бо милләти – мыбаризәjе,
Хәлг ки марағи мудафиjә каj зындә – сәдож барзәjе,
Хәлг ки сәж дәшә бә дышмени даст – коныж ғәлизәjе,
Вәзиjәти там дәгиш каjро чарәмон – сиjаhси ларзәjе.

Һaj ҹонә толышон, боjән мәзнән ыми бәштә тоhмәт,
Jолон гыноjе, hаштжоне мәhф каj Толыши hукумәт,
Тарыхи дуз каjро быдутәмон, hич ныбо, мухтариjәт,
Ныhаштәмон бәдә быгыны бә сә әсрон әдовәт.

Чыҹурә hар одәми талеj чәj ыштә дастонәдәj,
Толыши милләти талеj чәмә ыштә дастонәдәj,
Әли Насыр, Ханләр Пираним, Верижим, авлодимон,
Бовәм, әмә толышон милли довлати бәдутемон!

Апрел – 10с.
Ханләр Пирани.


Chı bəshəri glay gisme ğadimi Tolısh,
Kaspi, Kədusi, Mədo bə nomı Tolısh,
Herədot əgəti ıshtı nomi Tolısh.
Bə əzhdadon tarıxi sadig bıbəmon,
Tolısh hanədəy, milləti rost bıkəmon.
Khan Pirani


Сообщение отредактировал Afshin - Вторник, 04.01.2011, 00:50
 
GavidanДата: Вторник, 04.01.2011, 00:53 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Дильбәрым.

Дильбәрым, чы чашон соjбәти hар вырәдә бедә,
Ым мәлаhәтинә дjән марал, ҹеjранәдә бедә.

Боj гләj әлаҹ кә бомы, хош омә тәбибым тыниж,
Ашығи ешғи чарәж чәj пиjә ҹананәдә бедә.

Былбыл бәпjе выли, вәнәшә әтри, мынән тыни,
Ешғи севда чы сеглә ашығи-наландә бедә.

Нә тәбjәти роснjә умырәдә, нә дынjо вардә,
Ә иглә дилбәронки, чәмә толышәдә бедә.

Выл әгәр былбыли инҹмишкә, бивәфа мәhотән,
Мойнон тәхсиры ни, гыно игидонәдә бедә.

Речинәти ки ты hесте, дилбәрым, де инсофи,
Нә мәлеjкәдә, пәриәдә, нә инсонәдә бедә.

Чы Пирани бәлли ни мәсканыж, бәнә пәрванә,
Гjаh бә шәмсе шедә, гjаh ки гулустанәдә бедә.

Jанвар - 2011 сори
Ханлар Пирани


Ve navaym mi im girda Zamin,
Cur ba cur millat xalx korda Ilahi.
Nimasame dogma zvonisa shin,
Bikam tini, tolisha bo, amin.
Khanlar Pirani
 
Форум » Талышский форум » Tolishi edebiyyot - Талышская литература - Talysh Literature » Стихи Ханлара Пирани (Голос души)
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017Используются технологии uCoz